× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
325/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5672-1532 โทรสาร.0-5672-1697

พิมพ์สลิปเงินเดือน | พิมพ์สลิปเงินบำนาญ | หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 1,657 ครั้ง