1 15 ม.ค. 2562  สำรวจความต้องการจัดซื้อหนังสือเรียน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
2 03 ธ.ค. 2561  รายงานการประชุม ตุลาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 01 พ.ย. 2561  รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 30 ต.ค. 2561  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 04 ต.ค. 2561  รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 01 ต.ค. 2561  เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 27 ก.ย. 2561  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 23 ก.ย. 2561  ใบลงเวลาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 4.0  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 05 ก.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 31 ส.ค. 2561  รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 29 ส.ค. 2561  ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 27 ส.ค. 2561  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
13 20 ส.ค. 2561  แจ้งเรื่องการหยุดบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ E-budget61 (ภาค 2)  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
14 08 ส.ค. 2561  แนวทางการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 03 ส.ค. 2561  รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 02 ส.ค. 2561  ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 25 ก.ค. 2561  ดำเนินการ(เพิ่มเติม)การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 25  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 19 ก.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์การสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 18 ก.ค. 2561  แก้ไขเวลาสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 18 ก.ค. 2561  แจ้งผังที่นั่งสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 05 ก.ค. 2561  การติดตามรายงานการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
22 02 ก.ค. 2561  ขอเชิญประชุมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ ไตรมาส 3 แนวทางการดำเนินงาน กศน. อำเภอไตรมาส 4  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 28 มิ.ย. 2561  ขอส่งประกาศ  กลุ่มพัสดุ      รับ
24 18 มิ.ย. 2561  ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มพัสดุ      รับ
25 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 12 มิ.ย. 2561  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 12 มิ.ย. 2561  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 01 มิ.ย. 2561  ส่งหนังสือตอบกลับการเดินทางไปราชการ กศน.บึงสามพัน  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
32 31 พ.ค. 2561  ส่งหนังสือตอบกลับการเดินทางไปราชการ กศน.หนองไผ่  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
33 31 พ.ค. 2561  ส่งหนังสือตอบกลับการเดินทางไปราชการ กศน.วังโป่ง  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
34 30 พ.ค. 2561  การดำเนินงานตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำ  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
35 29 ธ.ค. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 19 ธ.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 20  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
37 19 ธ.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 22,23  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
38 18 ธ.ค. 2560  ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 06 ธ.ค. 2560  แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
40 04 ธ.ค. 2560  รายชื่อผู้ประสานงานภัยพิบัติ ระดับอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 04 ธ.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
42 04 ธ.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
43 04 ธ.ค. 2560  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องโอกาศว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 01 ธ.ค. 2560  เร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
45 30 พ.ย. 2560  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
46 30 พ.ย. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ครั้งที่ 21  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
47 30 พ.ย. 2560  ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารจัดการงบประมา  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
48 30 พ.ย. 2560  ปรับรายละเอียดข้อมูลเป้าหมายการจัดกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
49 27 พ.ย. 2560  การกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
50 21 พ.ย. 2560  การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 20 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชพลเรือนสามัญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 20 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.พิเศษ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 13 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุม  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
54 09 พ.ย. 2560  ขัอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้ง  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
55 09 พ.ย. 2560  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
56 06 พ.ย. 2560  เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 02 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
58 18 ต.ค. 2560  ขอสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 16 ต.ค. 2560  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ด้านการป้องกันยาเสพติด  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ      รับ
60 10 ต.ค. 2560  เชิญร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ      รับ
61 05 ต.ค. 2560  เตรียมมอบหมายงานในหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 02 ต.ค. 2560  ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 28 ก.ย. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 21 ก.ย. 2560  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 19 ก.ย. 2560  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย      รับ
66 15 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลจำนวนผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. หัวข้อ ข้อมูลผู้คาดว่าจ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
67 15 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลจำนวนผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. หัวข้อ ข้อมูลผู้คาดว่าจ  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
68 15 ก.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลจำนวนผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. หัวข้อ ข้อมูลผู้คาดว่าจ  นายภาคิธ จันทร์ตั้ง      รับ
69 08 ก.ย. 2560  บัญชีลงเวลาโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 07 ก.ย. 2560  การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ