[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by NFE Phetchabun 2020
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
เมนูหลัก
กลุ่มงานภายใน กศน.พช.
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  

ชื่อ : นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
ตำแหน่ง : ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวสุธิดา หาญกล้า
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประคอง บุญสวน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-533834

ชื่อ : นายธงชัย ชาวงค์ศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโบายและแผนฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภาคิธ จันทร์ตั้ง
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : phakids@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0979622791

ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ โง้วประดิษฐ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก : ดิจิตอลชุมชน/เน็ตประชารัฐ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-704422

ชื่อ : นายพีระพงษ์ พรมทา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโบายและแผนฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทัศน์ ทองหมู่
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-571582

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ใจคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน
อีเมล์ : surasakjaikom@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นางวราภรณ์ สุขแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวฤทัยชนก ติยะวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศักดิ์ดา ด้วงดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิรัชยา สุขเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาต่อเนือง
อีเมล์ : toom01022522@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-524210

ชื่อ : นางพรพรรณ ทัพงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นางสาวอัญชลิกา พุ่มอิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : namgdang-p@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-905790

ชื่อ : นายโกสินทร์ บุญยวง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : yukna2018@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-943347

ชื่อ : นางสาววรณี วิทรูย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนรีรัตน์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งบบุคลากร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 056-721532

ชื่อ : นายรุ่งโรจน์ ดีมั่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน
4 : กลุ่มการศึกษานอกระบบ
5 : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
7 : ศึกษานิเทศก์
8 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
Based on : Maxsite1.10 Modified to NFE Phetchabun 2020
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 325/1 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
จัดทำโดย Mr.Phakids Chantang
Based on : Maxsite1.10 Modified to NFE Phetchabun 2020