หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
โดย : admin
อ่าน : 41
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไป ตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
👉👉 ดูประกาศรายชื่อสถาบันฯ ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/05/37358/